Tuoteprojektit

Muovituotteiden 3D-mallinnus ja CAD-suunnittelu

Muovituotteiden mallinnus

Asiakaslähtöisesti tehtävä muovituotteiden 3D-mallinnus ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja vaatimukset lopputuotteen suhteen. Osaavan ammattilaisen toimesta tehtävä suunnittelu ja muovituotteiden mallinnus tapahtuu aina hyvissä ajoin ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Tämän toimintamallin ansiosta muovituotteiden mallinnus ja muut suunnitteluun liittyvät työt pystytään tekemään aina laadusta tinkimättä. Muovituotteiden 3D-mallinnus tehdään käytössämme olevan Pro/ENGINEER 3D -mallinusohjelman avulla. Tämä puolestaan johtaa aina hyvään ja laadukkaaseen lopputulokseen -  jätä muovituotteiden mallinnus Taitomuovin ammattilaisten tehtäväksi.

 

Muovituotteiden CAD-suunnittelu

Tietokoneavusteinen muovituotteiden CAD-suunnittelu on erinomainen apuväline esimerkiksi tuotteen dimensioiden määrittelemisessä. Muovituotteiden CAD-suunnittelu mahdollistaa muun muassa tuoteluonnoksen muuttamisen tekniseen suunnittelutyöhön sopivaksi mallinnukseksi.